Städinstruktion

  

Fördelar

  • Minskar uppkomsten av trikloramin
  • Förbättrar arbets- och besöksmiljön
  • Främjar vattenkvalitén
  • Minskar slitaget
  • Minskar halkrisken
  • Skonsamt

Säkerhetsdatablad

   BIO blå                   BIO röd                   BIO grön

   

   BIO vit A                 BIO vit B

Bilder

BIO blå - daglig rengöring BIO röd - kalkrengöring

BIO grön - bassängkantsrengöring BIO vit - decinfektion

box_bottom.png

Rengöring för badanläggningar

De flesta badanläggningar använder klor för att rena vattnet i sina bassänger. Men som alla kemiska ämnen reagerar klor med andra ämnen. I förening med kol och kväve som finns i städkemikalier bildas kloramin och trihalometaner. Det kan orsaka astma, rinnande ögon hosta och illamående.

Genom att se till att kol och kväve inte kommer i kontakt med badvattnet minskar du risken för bildning av skadligt trikloramin. Därför har vi tagit fram BIO rengöring, som till skillnad från traditionella städkemikalier är speciellt anpassade för badanläggningar. Inga tensider, inget kol, inget kväve.


Produkter:

Pumpar

Tel:

+46 (0)31-775 49 50

Adress:

Vattenkvalité AB

© Vattenkvalité AB 2011

 

Drunkningslarm

E-post:

info@vattenkvalite.com

 

Fiskhamnsgatan 10

Direktonline

 

Vattenrutschbanor

     

SE-414 58 Göteborg

Webbkarta

 

Kemikalier

       

Logga in

 

Vattentrning